960 692 246 (GRATUITO 900 696 822) hola@costaenergia.com

Af G. Uth – 03. Oktober 2021 – 

Hvorfor stiger elpriserne så meget? 

De sidste måneder er elpriserne i Spanien steget til hidtil usete højder, men hvorfor stiger priserne så meget, og hvorfor er det de forkerte værktøjer, der bliver taget frem for at bremse elprisens himmelflugt. Lad os prøve at tage et kig på det, men det er lidt komplekst, så snup en kop kaffe, the, vand eller en vino, for det tager lidt tid at nå til bunds i hvorfor.

Grafen ved siden af giver et godt (og skræmmende) billedet af udviklingen af day-ahead prisen som er den dagspris vi betaler for elektriciteten på spotmarkedet. (OMIE)

Selv den ikke-alt for-opmærksomme læser kan se, at der, lige i øjeblikket kun en vej, og det er op-op-op-op…og det går hurtigt. I sidste uge betalte vi således 288€ for en MWh.

Til sammenligning betalte vi på samme dato sidste år en snitpris på 41€/MWh og i februar i år omkring 17€/MWh.

Før dette var den højeste dagspris nogensinde registreret 98€/MWh, og det var i december 2013, hvor Iberdrola i øvrigt fik en bøde på 20.000.000€ for at manipulere markedet med deres hydro-produktion (vand energi).

Det har altså været en ”helt vild” udvikling, og også markedet for futures har totalt undervurderet, hvordan markedet ville udvikle sig. Selv i slutningen af juni, hvor vi ellers kunne begynde at se skriften på væggen. Tabellen til venstre viser en lille snip af udviklingen i futures fra sidst i juni, til de reelle betalte priser og så futures fra i går på årets sidste måneder.

Tabellen skal læses sådan, at t.v. har vi den måned, futures gælder for, price/pool er det vi reelt har betalt per måned, og de to sidste er futurepriserne på de samme måneder, men taget på forskellige datoer.

Udviklingen har de sidste tre måneder været sådan, at futures for en måned og månederne efter stiger og stiger indtil den sidste dag man kan købe futures for den selvsamme måned. Dvs, at selv om futures 12 måneder frem i dag er 135,23€, er det mere realistisk at antage, at vi nærmere rammer 140-150€, fordi de sidste to kvartaler næste år som er på henholdsvis 84 og 87.25€/MWh endnu ikke er voldsomt påvirkede af dagens priser, mens jan, feb og mar står til henholdsvis 175,5 – 178,27, og 142,49 – og vi vil alt andet lige hurtigt se, at alle månederne realiserer sig med højere priser, hvis trenden fortsætter.

Det er de gule priser vi kommer til at betale de næste par måneder, så regningerne bliver endnu gang højere.

Et af de redskaber man i branchen normalt bruger for at kalkulere faste priser er en gennemsnitsbetragtning af priserne 12 måneder frem. Her til højre kan vi se, hvordan den pris har udviklet sig siden januar og indtil i dag, hvor den topper med 157,70€. Det er dog et peak, men det er bestemt sandsynligt, at vi kommer tæt på 140-150 € for 12 måneder frem, inden året er omme, med mindre Europas regeringer griber ind og regulerer den måde som elektricitetspriserne beregnes på. For priserne afspejler nemlig ikke den reelle gennemsnitspris på markedet. Det kommer jeg ind på lidt senere…

Men hvorfor stiger priserne som de gør?

Denne gang er de ekstreme prisstigninger ikke noget isoleret spansk fænomen, selv i Danmark har man været oppe at røre 100€/MWh og markedet for nordiske futures ser næsten ud som det spanske, dog med noget lavere tal – men DK har også lige oplevet de dyreste priser nogensinde og vi har ikke set toppen endnu, hverken i Danmark, Spanien eller resten af Europa, men i lighed med altid, er Spanien det sted, hvor markedet er mest hysterisk og mest ”manipuleret”.

CO2 

De meget høje priser skyldes først og fremmest EU’s nye beslutninger om mindskningen af CO2-udslippet kombineret med vejrforhold og en pludselig mangel på gas i Europa. De høje krav til mindskningen af CO2 udslippet har betydet en betydelig stigning i CO2 kvoterne, som man kan købe for at ”formindske” sit CO2 udslip. Som det ses nedenfor, er kvoterne steget med over 100% siden nytår, og her i september ser det ud til at være endnu mere markant.

CO2 prisen har indflydelse på energiproduktionsformer som medfører et udslip af C02, men det er ikke alle energiproduktioner, der medfører et CO2 udslip. Det vil typisk være fossil energi (olie, gas, kul) og co-generation, som ligeledes bruger naturgas i sin produktion, mens sol, vind, biomasse og a-kraft ikke medfører CO2 udslip.

Naturgas

naturgassen, som nu er blevet en mangelvare, dels på grund af en noget mindre norsk produktion og lagerbestand end forventet, dels pga. af et enormt opkøb af naturgas i Kina, dels pga.

Tilsyneladende går det helt galt med af ændrede vejrforhold og, at Rusland ligeledes har meget mindre gas på lager end først antaget (siger de)… og så kan man ikke rigtig blive enige om Nordstream2 – den nye russiske gasledning. Der er mange faktorer, der spiller ind, og alle samlet har betydet at naturgas er steget med mere end 100%, blot i år og der bliver trods alt brugt en del gas til at producere el med.
Faktisk er gasprisen steget med over 500% siden sidste år, som man kan se i grafen nedenfor:
—->>

Men for at blive endnu mere forvirrede, så lad os lige prøve at tage et kig på det spanske energimix i kagen nedenfor:

Som vi kan se, er kun 42,5 % af den producerede energi i Spanien ”renewable/vedvarende”, altså ”grøn” (snittet for året er dog 48%), mens f.eks. de slemmeste CO2 syndere, henholdsvis ”ciclo-combinado” og ”co-generation” med naturgas udgør 28,7%, og de allerværste, olie og kul udgør 1,5% af ”kagen”.

Så har vi jokeren, kernekraft, som jo ikke er vedvarende energi per definition, men i modsætning til alle andre ikke-vedvarende energiformer udleder kernekraft ikke CO2.

Så på det spanske marked er 66,2% af den producerede energi altså CO2 fri…mens de helt slemme drenge i klassen, som virkelig drøner noget CO2 afsted udgør 30,2% af den samlede energiproduktion.

Så hvorfor medfører en stigning på 100% af prisen på CO2 og gas en stigning på 300% af elprisen?

Så hvad er forklaringen på de ekstreme prisstigninger? 

Forklaringen er, at en stor del af europas energibørser anvender den samme algoritme (Euphemia) for at kalkulere prisen, og dermed bliver afregningsprisen, den marginale pris på den sidste udbyder på markedet…indviklet, og selv når man spørger folk hos OMIE, så er de ikke helt sikre på, hvordan algoritmen egentlig virker. 

Man skal forestille sig at vi hver dag skal fylde en spand energi op, så der er nok strøm til hele landet. Vi begynder med de energier, der ikke kan slukkes og tændes for efter behov, herunder kernekraft, sol og vindenergi. Men det er ikke nok, så vi snupper også lige vandenergi (hydro) og lidt co-generation – hvis det ikke er nok, så må vi tænde for kulkraftværkerne, og hvis det ikke er nok, så må vi åbne noget mere for hydroenergien (vandkraft).  

Det er prisen på den sidst anvendte energi der bestemmer dasgprisen, og det er den pris, der bliver afregnet til alle udbyderne. Dvs, at selvom a-kraft kun koster 13-14€ perMWh, så bliver a-kraftværkerne altså afregnet 188€ per MWh på en god dag (over 1000% avance)…da de to helt store syndere står for 30% af energiproduktionen, så vil det typisk være dagsprisen på deres produktion, som bliver den alle skal betale, uanset hvilken gennemsnitspris markedet reelt har.  

Med de store prisstigninger på CO2 og gas (fordi der mangler gas), er priserne derfor steget så voldsomt og i Spanien endnu voldsommere, fordi prisen på vandkraft har været så attraktiv, at specielt ét el-selskab, Iberdrola, i det nordlige Spanien har tømt flere indæmmede søer for vand med katastrofale følger for både natur- og prissætning, da der nu ikke er ret meget vand, og ”energispanden” derfor skal fyldes op med endnu mere co-generation og fossil el-produktion, som altså er det dyreste.

Der kommer ingen ændring i denne prissætning med mindre EU griber ind og ændrer EUPHEMIA -algoritmen, som er den algoritme, der regulerer og kalkulerer dagsprisen på strøm. Og så skal man jo heller ikke glemme at huske, at der er ingen regeringer, som ikke er interesserede i høje elpriser, da elskatterne ikke beregnes per forbrug, men derimod på det beløb, der betales for energien. Dvs, her i Spanien er el-skatteindtægterne tredoblede, og momsindtægterne endnu mere, da elskatten indregnes i momsberegningsgrundlaget. 

Det skal dog siges til den spanske regerings forsvar, at man i privatsegmentet har sænket momsen til 10% og elskatten til 0.5%, men staten laver rigtig mange penge i erhvervssektoren, som rigeligt kompenserer for de ”tabte” indtægter på privatkunderne. 

Flere blogs

Det er ikke vores skyld!

Det er ikke vores skyld!

Af G. Uth - 15. Septembre 2021 - Det er ikke vores skyld! Selvom mange kan have en anden opfattelse, er virkeligheden den, at de uafhængige elselskaber på det spanske marked udfører et vigtigt arbejde inden for elsektoren. Det gælder både os, vores kolleger og vores...

Spar på Potencia

Spar på Potencia

Af G. Uth - 01. Juni 2021 - Spar på Potencia. Det helt specielle ved den spanske elregning, sammenlignet med en dansk elregning er begrebet ”Potencia”. Potencia måles i KW, og er i virkeligheden den maksimale spænding du kan trække fra elnettet uden din ICP enhed,...

Effekten af Sanchez’s ”Chok indgreb” mod de ekstremt høje elpriser

Effekten af Sanchez’s ”Chok indgreb” mod de ekstremt høje elpriser

Af G. Uth - 23. Septembre 2021 - Effekten af Sanchez’s  ”Chok indgreb” mod de ekstremt høje elpriser. I sidste uge kom den spanske regerings såkaldte chok-indgreb mod de høje elpriser på markedet, og Sanchez og hans Sanchizos lover at de nævnte tiltag vil mindske din...

Så kom der EU hjælp til kamp mod energipriserne…eller?

Så kom der EU hjælp til kamp mod energipriserne…eller?

By G. Uth - 27. Oktober 2021 - Så kom der EU hjælp til kamp mod energipriserne …eller? De meget høje elpriser er ikke et isoleret spansk problem, men et verdensomspændende problem – dog er Europa hårdest ramt, og Spanien er et af de hårdest ramte lande i Europa. ...

Men husk: det er kun en tommelfingerregel!

    Call Now ButtonINFO

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Más información