960 692 246 (GRATUITO 900 696 822) hola@costaenergia.com

Det spanske elmarked

Det spanske elmarked blev liberaliseret ved lov i 2009, og i 2010, så man så småt de første nye uafhængige elselskaber spire frem. Costa Energía ´s ledelse var med til at stifte det første uafhængige elselskab i Andalusien i 2010, og har været med lige siden.

Sådan hænger elmarkedet sammen.

For at forstå, hvordan elmarkedet fungerer, er det vigtigt at adskille de fire vigtigste enheder, der opererer sammen, inden du får din strøm.  

·Elproducenter

·El-distributører

·El-leverandører

·Elbørsen

1

Elproducenter 

Elproducenterne producerer den energi, Vi forbruger i det daglige. I Spanien, er der stort set al slags energi, fra kernekraft og fossil energi (kul, olie, gas) til vand, vind og solenergi. Den energi, der kommer ud af din kontakt er en blanding af det hele, for man kan ikke filtrere vedvarende energi til og fra i elnettet. Det kan man kun gøre hos sit elselskab. 

2

El-distributører 

Det er her det oftest går galt med den almindelige forståelse af elmarkedet. Mange af navnene på eldistributørerne er nemlig de kendte navne fra de gamle monopoler som f.eks Endesa, Iberdrola, (Gas) Fenosa, EDP osv. På solkysten hedder distributøren ”E-distribución”, men før i tiden var navnet Endesa-Sevillana, eller blot Endesa, mens i Valenciaprovinsen er det ”I-de” (det der før hed Iberdrola Distribución), der sidder på størstedelen af distributionen, der er flere hundrede distributører i Spanien.

Alle selskabsgrupper, der både har distribution og salg, blev for nogle år siden tvunget til at ændre navn på enten deres distributionsselskab eller deres salgsselskab, da det fælles navn gav dem en urimelig konkurrencefordel i fordel til de selskaber der ikke distribuerer strøm. Det har de haft meget svært ved, og specielt Iberdrola har lavet mange krumspring for at navnet Iberdrola bliver set her og der i deres distribution, på trods af en lovgivning om det modsatte. 

Et distributionsselskab er et geografisk monopol og priserne og servicen de skal arbejde med er lovgivet. Dvs. Endesa gruppens elselskab skal bruge I-de de steder, hvor I-de er distributør, og vice versa. Der er ikke alternativer, og distributøren kan heller ikke sige nej til elselskabet, selvom det er gruppens værste konkurrent. 

Distributørens fornemste opgave er at sørge for, at du får strøm, og, at det er kvalitetsstrøm, dvs. en konstant strøm (uden ”klumper”) og at der altid er tilstrækkelig spænding til rådighed i din bolig eller virksomhed. Det er også distributørens ansvar at aflæse din måler, og at din måler fungerer 100% efter lovgivningens rammer.  

Der er ingen kommunikation mellem dig og din distributør, med mindre du har et problem med din måler, der ikke er strøm i nabolaget eller der skal installeres nyt udstyr i din lejlighed. Den kommunikation tager Costa Energía sig normalt af for kunderne, men det kan være nødvendigt, at du skal være til rådighed, hvis distributøren skal lave ændringer på din bopæl. Det er oftest kontrol af måleren, skifte udstyr eller i tilfælde af ændringer i ”Potencia”.  

Der bliver aldrig sendt regninger fra distributøren til private elkunder. 

3

El-leverandører

Det er det selskab du handler med. Det er dem der køber strømmen og sælger den til dig. Reelt er dit elselskab er handelsselskab, ikke producent eller distributør. Dit elselskab kan dog godt være ejet af en gruppe som dedikerer sig til både salg, produktion og distribution, som f.eks de allerstørste spanske elselskaber gør. 

Dit elselskab køber strømmen gennem en elbørs, i Spanien (og Portugal). Denne børs hedder OMIE, og det er her den daglige markedspris fastsættes. Dette er et helt kapitel for sig, men det der er vigtigt at forstå er, at de uafhængige elselskaber så vel som de helt store alle skal registrere alle deres elkøb hos OMIE.   

Man kan ikke bare stifte et handelsselskab og begynde at købe og sælge strøm. Man skal tilmeldes samtlige organer, der regulerer markedet og man skal have kontrakter med alle parter, man skal certificeres både administrativt og teknisk, for hvis man laver ”rod” i det, så kan konsekvenserne være fatale. Herudover skal der også lægges garantier til både netoperatør og OMIE, inden man kan begynde at købe elektricitet til sine kunder.  

Det spanske el-marked reelt er delt op i tre delmarkeder, der hver har sine egne regler, nemlig den iberiske halvø, de baleariske og de canariske øer, hvor begge øgrupper har et delsystem for hver ø. Et elselskab skal tilmeldes hvert delsystem og kvalificere, både teknisk og administrativt til hvert system, da de ikke fungerer ens, og så skal de også betales separate garantier til hvert system.  

4

Elbørsen  OMIE

Som før nævt er det her alle spanske elselskaber registrerer deres køb af strøm, uanset om man har handlet hos OMIE eller man har handlet direkte med en producent. Alle køb skal registreres hos OMIE.

Vi har af og til hørt, at ”nååå, så køber i jeres strøm hos Endesa og sælger det videre”, men det kan man ganske enkelt ikke. Endesa, Iberdrola og de andre store gamle monopoler sælger kun strøm til slutbrugere, ikke til andre elselskaber, som så sælger det videre. Så fik vi forhåbentlig den misforståelse manet til jorden!

Alle elselskaber skal – inden kl. 12.00 hver dag, 365 eller 366 om året, angive til OMIE, hvor mange megawatt strøm de forventer at købe, time for time, for det næste døgn, altså fra kl. 00-24.  Internet i branchen regnes der udelukkende i MW(h), mens vi på kundernes regninger altid opgiver priserne i KW(h). 

Dagspriserne bliver beregnet i en ”tassacion”, som er baseret på en voldsom kompliceret algoritme, og det er de priser, der i dag regulerer prisen på din elregning. Priserne, og hvad elprisen (før distribution, tab i nettet og skatter) består af, kan ses på følgende hjemmeside: https://www.esios.ree.es/es. 

Udover ovenstående 4 parter på markedet, er der mange flere, der regulerer et elselskabs hverdag, herunder bl.a. CNMC, Esios, Red Electrica Española, SIMEL, OMIP, MEFF for at nævne nogle af de mest kendte. 

“Potencia er en af de største forskelle på det danske og spanske elmarked. Her kan der være penge at spare. Det kan du læse mere om her .

Call Now ButtonINFO

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Más información