960 692 246 (GRATUITO 900 696 822) hola@costaenergia.com

Af G. Uth – 15. Septembre 2021 – 

Det er ikke vores skyld! 

Selvom mange kan have en anden opfattelse, er virkeligheden den, at de uafhængige elselskaber på det spanske marked udfører et vigtigt arbejde inden for elsektoren. Det gælder både os, vores kolleger og vores konkurrenter. 

Trods et kæmpestort pres på markedet, som tvinger priserne højere og højere op, er fokus i flere dele af branchen vendt mod at levere kompetence, konkurrence, kvalitet og personlig service til kunderne. 

Elpriserne er steget – og stiger – med lynets hastighed til et niveau, der aldrig er set før, og når vi lytter til – eller læser – medierne, grupperer man på populær vis, hele elsektoren som “Elselskaberne” - “Las Electricas”. 

Men man kan ikke bare slå alle der handler med el over en kam, for branchen er mere nuanceret end som så, mens det for forbrugerne umiddelbart kan se ud til, at de uafhængige elselskaber er skurkene og høster guld på prisstigningerne. 

Intet kunne være mere forkert….  

Det uafhængige elselskab er faktisk den mest udfordrede part i krisen: Stigningen i prisen sker i engrosleddet, og de der tjener skillingerne på de høje prise er dem, der producerer elektricitet, ikke dem der, sælger til slutbrugerne.

De ekstremt høje priser har en massiv indflydelse på elselskabernes finansielle og likviditetsmæssige situation.  

Inden elektriciteten når frem til din bolig, skal de uafhængige elselskaber planlægge og købe og betale din energi, ofte op til 7-8 uger inden du skal betale din faktura. Det er en stor pengebinding, men også noget, som vi altid har vidst var en del af gamet, men i de seneste måneder er den pengebinding mere end tredoblet i forhold til et normalt år, og det var der ikke nogen af os, der var forberedt på. Herudover skal der betales flere garantier end normalt – og det trækker også likviditet ud af kassen.

Virkningen af dette underskud efterlader de uafhængige elselskaber med yderligere et likviditetstab på 11 procent, indtil der kan foretages en afregning med statskassen.  

Nedsættelse af IVA

Regeringens første reaktion, først og fremmest nok for at redde lidt stemmer, var en nedsættelse af IVA’en fra 21 procent til 10 procent, hvilket nok havde mere effekt for regeringens popularitet end for de privat forbrugeres pengepung (og billigt for regeringen som med de tårnhøje priser, havde mere end tredoblet sin indtjening på både elskat og IVA, men set med et uafhængige el-selskabs øjne, er det endnu et hårdt anslag mod likviditeten, da man fortsat skal betale 21% til alle leverandørerne, også hos OMIE, hvor elektriciteten bliver købt.  

Virkningen af dette underskud efterlader de uafhængige elselskaber med yderligere et likviditetstab på 11 procent, indtil der kan foretages en afregning med statskassen.  

Men her skal man lige huske, at med et normalt effektivt toldvæsen, så ville det selvfølgelig modregne sig hurtigt, og man kunne så starte forfra med at tabe likviditet, men i Spanien er det helt normalt, at der kan gå op til et halve eller hele år inden man får sin momspenge tilbage, samtidig med, at ved vedvarende positive momsreguleringer i ikke-eksporterende virksomheder, er det næsten stensikkert, at man også får besøg af toldvæsenet som så skal løbe hele regnskabet igennem med en tættekam.  

Imens, bliver elselskabet drænet for en ufattelig mængde likviditet. Og nej, der er ingen hjælp af hente hos bankerne eller regeringen uden personlige kautioner og sætte hus, bil og hele familiens fremtid på spil. Selv hos de helt små uafhængige elselskaber, taler vi flere hundrede tusinde euro i negativ likviditet hvert kvartal. Det løber op. 

Fejl i målere 

Siden ændringen af tarifferne den 1. juni er det blevet tydeligt, at der hos de gamle store monopoler har været en total mangel på forberedelse og planlægning, hvilket har resulteret i forsinket fakturering og i et stigende antal tilfælde i ganske store unøjagtigheder i kundernes aflæsninger, fordi målerne ikke er blevet tilpasset korrekt til at registrere de nye tariffer. 

De uafhængige elselskaber har derfor måtte skærpe deres opfindsomhed og systemer for at kunne fakturere deres kunder rettidigt og med de rigtige beløb. Det vil sige, at elselskabet skal beregne et realistisk overslag over manglerne hos de store elselskaber, som konstant og helt ustraffet overtræder de retningslinjer, der er fastsat af tilsynsmyndighederne. Alt andet lige bliver faktureringen forsinket og dermed føjes der endnu et anslag mod elselskabets likviditet. 

De mange lovgivningsmæssige ændringer, der har fundet sted i de seneste måneder og år, hvoraf mange kommer fra Covid-19 – parret med de belastninger, som husholdningerne udsættes for i form af tabte af arbejdspladser og lavere indkomster, har lagt en tung byrde på hele sektoren. På meget kort tid har de uafhængige elselskaber været nødt til at lave betydelige tilpasninger i administrationssystemer og faktureringssystemer, så kunder kan få korrekte fakturaer og skal samtidig også vænne sig til at den almindelige forbruger i høj grad også venter med at betale sin elregning til efter et par rykkere.  

Virkningen af dette underskud efterlader de uafhængige elselskaber med yderligere et likviditetstab på 11 procent, indtil der kan foretages en afregning med statskassen.  

Ukorrekte regninger

Som et direkte resultat af disse statens nye lovgivning er regningerne nu blevet meget mere komplicerede, og de uafhængige elselskaber har måttet tilpasse indholdet af deres fakturaer i overensstemmelse med de nye regler, hvilket igen har gjort det vanskeligere end nogensinde før for forbrugerne at forstå deres elregning, og som konsekvens heraf også har medført endnu mere arbejde i kundeservice.  

Der har også været mange rapporter om ukorrekt meddelte prisstigninger til forbrugerne. Denne situation er yderst uønsket for forbrugerne, og selv om deres økonomiske bidrag er mikroskopisk i forhold til de enorme beløb, der behandles gennem disse store energiselskaber, gør den ikke meget andet end at så mere og mere tvivl og øger den voksende vrede over for de store elselskaber. 

Desværre har nogle få uafhængige elselskabers adfærd plettet mange uafhængige elselskabers arbejde, idet mange af dem forsøger at holde deres plads på markedet ved at tilbyde en anderledes og bedre kundeoplevelse og service i en sektor, der for det meste er domineret af større, sjælløse leverandører, der har en lang historie med at mishandle deres kunder.  

Dumping 

Disse store elselskaber udnytter den forvirring, der er i offentligheden i forbindelse med den regulerede pris (PVPC) og deres dominerende stilling som elproducenter, idet de ved at skabe forvirring blandt forbrugerne gør det meget lettere at fremstå som om de tilbyder gunstige rabatter og lokke dem væk fra de uafhængige elselskaber. En praksis, der næsten kan betegnes som dumping.

Og misligholdelserne vil begynde at komme, tilskyndet af en fejlagtig stempling af de store leverandører, som de skyldige i problemet. Som om disse selskaber var initiativtagerne til, at naturgas- og CO2-kvoterne er på et rekordhøjt niveau.  

Men de hele startede i virkeligheden med regeringens COVID 19 hjælpepakke til større virksomheder 

Det første hårde anslag fra regeringen mod elselskabernes økonomi kom allerede sidste år, da regeringen ved ”den store nedlukning” lovede alle større erhvervsvirksomheder, at de ikke skulle bekymre sig over deres elregninger de næste 6 måneder, og derefter havde 6 måneder til at betale regningerne i, ved siden af deres normale månedsregninger. Uden nogen form for kompensation for elselskaberne end adgang til begrænset delvist statsgaranteret långivning, men baseret på en bankmæssig kreditvurdering. 

Herved fik man genereret en kæmpemasse af kunder, der ikke havde betalt deres regninger i et halvt år, og pludselig skulle til at betale dobbelte elregninger hver måned, for selvom de ikke var lukkede ned, så betalte de ikke deres elregninger derfor er der også generet en helt unormal mængde ekstremt langsomme betalere, hvor elselskabets normalt bedste våben, en afbrydelse af elektriciteten, har været tager fra dem af regeringen, ligesom det i de sidste 18 måneder ikke har været muligt at anmelde en konkurs. Det er forhold som mange uafhængige elselskaber fortsat lider under. Og de havde ikke lige brug for den ekstra likviditetsbelastning de højere priser medfører.

Man glemmer i den offentlige debat, at de uafhængige elselskaber er virksomheder, som mange andre, mens de ofte bliver slået over en kam med de gamle monopoler, der fik millioner og atter millioner af kunder ”foræret” ved liberaliseringen af markedet og ligger inde med økonomiske kassebeholdninger, vi andre ikke har fantasi til at forestille os. 

Det uafhængige elselskab kæmper med omkostningsstigninger, ligesom alle andre. De kæmper med, hvordan de kan overføre disse hidtil usete omkostninger til deres salgspris uden at miste konkurrenceevne, og lider under et helt usandsynligt likviditetskrav, der aldrig er set i sektoren før.  Og samtidig skal de rydde op i, og kompensere for fejl og mangler, affødt af andre i branchen. 

Det er lidt op af bakke lige pt, og så er det faktisk lidt træls at møde udlejerne af vores lokaler og høre dem sige, at de vil sætte huslejen op, fordi deres elregning er steget, og vi jo nu laver ”kassen” på de høje priser…

Flere blogs

Hvorfor stiger elpriserne så meget_

Hvorfor stiger elpriserne så meget_

Af G. Uth - 03. Oktober 2021 - Hvorfor stiger elpriserne så meget? De sidste måneder er elpriserne i Spanien steget til hidtil usete højder, men hvorfor stiger priserne så meget, og hvorfor er det de forkerte værktøjer, der bliver taget frem for at bremse elprisens...

læs mere
Spar på Potencia

Spar på Potencia

Af G. Uth - 01. Juni 2021 - Spar på Potencia. Det helt specielle ved den spanske elregning, sammenlignet med en dansk elregning er begrebet ”Potencia”. Potencia måles i KW, og er i virkeligheden den maksimale spænding du kan trække fra elnettet uden din ICP enhed,...

læs mere
Elektricitetsprisens himmelflugt fortsætter

Elektricitetsprisens himmelflugt fortsætter

Af G. Uth - 12. Oktober 2021 - Elektricitetsprisens himmelflugt fortsætter. For knap 3 uger siden annoncerede Sanchez og hans Sanchitos, at de nu kunne garantere, at den almindelige borgers elregning ville blive 20-25% lavere.   Det var (endnu engang) i sandhed et...

Så kom der EU hjælp til kamp mod energipriserne…eller?

Så kom der EU hjælp til kamp mod energipriserne…eller?

By G. Uth - 27. Oktober 2021 - Så kom der EU hjælp til kamp mod energipriserne …eller? De meget høje elpriser er ikke et isoleret spansk problem, men et verdensomspændende problem – dog er Europa hårdest ramt, og Spanien er et af de hårdest ramte lande i Europa. ...

Men husk: det er kun en tommelfingerregel!

    Call Now ButtonINFO

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Más información